Palvelut

Putkistohuollon työt asiantuntevasti - putkistojen ja viemäreiden puhdistus sekä sulatus- ja imutyöt

Viemärin puhdistaminen ja avaaminen vaatii usein tehokkaiden ammattilaitteistojen käyttöä. Viemärien lisäksi avaamme ja puhdistamme esimerkiksi sadevesi- ja salaojaputket.
Avaaminen ja puhdistaminen käyvät yleensä käsi kädessä. Vaikkapa rasvan, hiekan tai soran tukkima putkisto saadaan usein avattua puhdistamalla aines pois viemäreistä esimerkiksi huuhtelutekniikalla, puhaltamalla tai suurtehoimuroinnilla.

Otamme hoitaaksemme myös viemäreiden määräaikaispuhdistuksia.

Putkistojen puhdistukset

Puhdistamme putkistoja aina kotitalouksista kunnallistekniikkaan ja raskaampaan teollisuuteen asti. Viemärin puhdistaminen vaatii usein tehokkaiden ammattilaitteistojen käyttöä. Tukkeutunut putkisto saadaan avattua korkepainepuhdistuksella.

Puhdistustyöt

Toteutamme erilaiset puhdistustyöt monipuolisesti. Puhdistusta käytetään esimerkiksi loka-, öljy- ja erotinkaivoissa.

Putkistojen sulatustyöt

Suoritamme putkistojen sekä sadevesi- ja salaojien sulatuksen kohteesta riippuen joko kuumalla vedellä tai höyryllä.

Viemäreiden puhdistamiset ja muut putkistohuollon työt pitkällä kokemuksella.

Putkistojen tv-kuvaus on tehokas tapa varmistua putkiston kunnosta suunniteltaessa esimerkiksi putkistosaneerausta. Joissakin kohteissa putkiston tv-kuvaus on ainoa tapa luotettavan kuntokartoituksen tekemiseen.

Tutkimuksen tekeminen

Putkiston tv-kuvaus toteutetaan joko työnnettävillä tai itsekulkevien kameroiden avulla. Kamera välittää kuvausautoon värikuvaa sekä teknistä tietoa putkistosta esim. kaatokulmamittaustiedot. Kuvaus on tallennettavissa videoksi ja siitä saadaan standardien mukainen Win Cam raportointi. Asiantuntijamme selventävät mielellään raportteja tarvittaessa asiakkaalle.

Putkistojen kuntokartoitukset asiantuntevasti tv-kuvauksen avulla.

Putkistosaneerauksissa teemme tinkimättömän korkealaatuista työtä asiakkaamme tarpeet huomioiden. Kerromme saneerauksen suunnitelmista, etenemisestä ja aikatauluista aina avoimesti.

Menetelmät

Putkistosaneerauksen toteuttamiseen voidaan käyttää monia eri menetelmiä. Joskus ensiavuksi riittää putkilinjaston puhdistus, mutta putkistojen ikääntyessä on yleensä jonkinasteinen saneeraus tehtävä kuten putkiston sujutus jossa hieman pienempi putki asennetaan vanhan putken sisään.

Toteutamme myös kaivojen saneerauksia.

Toteutamme kuiva-aineiden kuten esimerkiksi purun, hiekan ja kiinteistöjen  ylä- ja alapohjien eristeiden suurtehoimurointia.